Elenco universale dei pittori quotati nelle aste di tutto il mondo che hanno il proprio cognome iniziante con la lettera X

Torna in Ricerca

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  X  M  N  O  Q  R  S  T  U  W  Z  K

Xaudaro Joaquin 1872-1933
Xavery Franciscus Xaverius 1740-1772
Xavier Babu 1960
Xavier Bastidas Xavier 1956
Xceron Jean 1890-1967
Xceron John 1890-1967
Xenos Nikos 1908-1983
Xerra William 1937
Xi Chen 1968
Xi Dai 1801-1860
Xi Dejin Hsi Te-Chin 1923-1981
Xi Empress Ci 1835-1908
Xi Xu 1940
Xi Zeng 1861-1930
Xia Hang 1978
Xia Janna 1971
Xia Junna 1971
Xia Xing 1958
Xian Gong 1612-1689
Xiancheng Peng 1941
Xiang Jing 1968
Xiang Shen XVI-XVII secolo
Xiao Fan 1954
Xiao Huirong 1946
Xiaodong Liu 1963
Xiaofang Yuan 1961
Xiaogang Zhang 1958
Xiaoman Lu 1903-1965
Xiaoming Wei 1957
Xiaotong Shen 1968
Xicara Ixquiac 1900
Xicheng Lei XVIII secolo
Xie Caomin 1974
Xie Nanxing 1970
Xie Xiaoze 1966
Xie Zheng 1693-1765
Ximenes Antonio 1829-1896
Ximenes Ettore 1855-1926
Ximonas Nikolaos 1866-1929
Xin Cang 1967
Xin Haizhou 1966
Xing Baozhuang 1940
Xinning Shi 1969
Xinping Su 1960
Xiong Hai 1957
Xiong Lijun 1975
Xiong Yu 1975
Xiongcai Li 1910-2001
Xiongcai Li 1910-2002
Xiro Y Taltabull Jose Maria 1878-1937
Xiuwen Cui 1970
Xiuzhen Yin 1963
Xiwen Min 1918
Xochitiotzin Desiderio Hernandez 1922
Xu Beihong 1895-1953
Xu Bing 1955
Xu Gu 1824-1896
Xu Jiang 1955
Xu Lei 1963
Xu Wei 1521-1593
Xu Xi 1940
Xuan Ai 1947
Xuanfu Qi 1906-1998
Xue Song 1965
Xuetao Wang 1903-1984
Xuhui Mao 1956
Xul Solar Alejandro 1887-1963
Xun Liu 1958
Xun Zhang XVII secolo
Xunqin Pang 1906-1985
Xydias Nicholaos Typaldos 1828-1909

 

 

Ultimo aggiornamento:  13-10-22